Beseda pro pěstouny na přechodnou dobu_Most

Supervizní setkání pěstounů na přechodnou dobu

datum konání: 26. 1. 2022 

čas: 14:00 – 18:00

místo konání: Penzion pro seniory, Komořanská 818, Most

lektor: PhDr. Marcela Škábová

téma: Vyrovnání se s odchodem dítěte z PPPD