Beseda pro pěstouny v Rumburku – 4.10.2019

Datum konání 4.10.2019

Čas: 9:00 – 13:00

Cena pro cizí účastníky: 1 200 Kč

Místo konání: Městská knihovna Rumburk

Lektor: Mgr. Jakub Kabíček

Téma:  Vztahy pěstounů a biologických rodičů

 

 


Výstřižek

Kromě supervize a psychologického poradenství vede vzdělávací a zážitkové kurzy, zároveň působí jako lektor a školitel.

Dlouhodobě spolupracuje s občanským sdružením Rozum a cit, pro které vede kurzy pro pěstounské rodiny a mladé lidi z náhradní rodinné péče a občanským sdružením Múzy dětem, se kterým spolupracuji na kurzu Život nanečisto pro děti z ústavní výchovy.

Vystudoval Magisterský obor Supervize ve zdravotnictví a sociálních službách FHS UK a Bakalářský obor Psychologie-arteterapie PF JU.

Absolvoval několik výcviků a kurzů:

– Výcvik v supervizi – v rámci vysokoškolského studia na UK

– Výcvik v Rožnovské arteterapii – v rámci vysokoškolského studia na JU

– Dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR

– Kurz speciální pedagogiky se zaměřením na poruchy chování

– Přímá práce s klientem, základy motivačních rozhovorů (60 hodin, NATAMA)

– další kurzy zaměřené především na děti z institucionální výchovy, adiktologii a supervizi.