Seminář pro pěstouny v Rumburku

Datum konání 20. 4. 2018

Čas: 9:00 – 13:00

Místo konání: Městská knihovna Rumburk

Lektor: Mgr. Jakub Kabíček

Téma: Sourozenecké vztahy

 


Výstřižek

Mgr. Jakub Kabíček

Kromě supervize a psychologického poradenství vede vzdělávací a zážitkové kurzy, zároveň působí jako lektor a školitel.

Dlouhodobě spolupracuje s občanským sdružením Rozum a cit, pro které vede kurzy pro pěstounské rodiny a mladé lidi z náhradní rodinné péče a občanským sdružením Múzy dětem, se kterým spolupracuji na kurzu Život nanečisto pro děti z ústavní výchovy.

Vystudoval Magisterský obor Supervize ve zdravotnictví a sociálních službách FHS UK a Bakalářský obor Psychologie-arteterapie PF JU.

Absolvoval několik výcviků a kurzů:

– Výcvik v supervizi – v rámci vysokoškolského studia na UK

– Výcvik v Rožnovské arteterapii – v rámci vysokoškolského studia na JU

– Dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR

– Kurz speciální pedagogiky se zaměřením na poruchy chování

– Přímá práce s klientem, základy motivačních rozhovorů (60 hodin, NATAMA)

– další kurzy zaměřené především na děti z institucionální výchovy, adiktologii a supervizi.