ONLINE seminář pro pěstouny CPNRP

 

Datum konání: 26. 11. 2022

Časová dotace: 6 hodin

Lektor: Ing. Mgr. Marie Nováková

Téma: Odměny a tresty při výchově


Lektor:

Ing. Mgr. Marie Nováková –  zkušený pedagog, lektor prevence. Zabýváse zejména oblastí psychologie a pedagogiky zaměřenou na rozvoj mezilidských vztahů, výchovných a rodičovských kompetencí, psychosociálních dovedností. Věnuje se prevenci rizikového chování.

Anotace:

Odměna buduje, trest zabraňuje. Je chvíle, kdy je trest na místě a kdy trestat nemáme? Může nepřiměřený trest všechno zkazit? Máme vůbec odměňovat dítě a jak? Jsou děti, které není třeba trestat?