Seminář pro pěstouny OSPOD Litoměřice

Datum konání: 23. 3. 2018

Čas: 9:00 – 13:00

Místo konání: Knihovna K.H.Máchy, Litoměřice

Lektor: PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D.

Téma: Náročné životní situace v rodině a práce s nimi

 


šik

V roce 2015 získal velký doktorát (Ph.D.) na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a úspěšně obhájil disertační práci na téma podpory kompetencí a zavádění supervize do oblasti pomáhajících profesí.

Pracuje v privátní poradenském centru orientovaném na poradenství, mediaci, supervizi a vzdělávání. Zaměřuje se na profesní a osobnostní rozvoj klientů. Komplexní podporu rodiny a náhradní rodinné péče, supervizi (orientovanou hlavně na oblast pomáhajících profesí), posilování kompetencí a celoživotní vzdělávání, rozvoj sociálních dovedností, sebepoznání a rozšiřování lidského potenciálu.

 

Děkujeme našim partnerům za podporu