PŘELOŽENO na 2.7._Seminář pro pěstouny OSPOD Litoměřice

PŘELOŽENO na 2. 7. 2021 z hygienických důvodů nařízených vládou

Datum konání: 16.4.2021

Čas: 9:00 - 13:00

Místo konání: DDKT, Komenského 4, Litoměřice

Lektor: PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D.

Téma: Stravovací návyky rodiny, pohyb, odpočinek a poruchy příjmu potravy

 


šik

V roce 2015 získal velký doktorát (Ph.D.) na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a úspěšně obhájil disertační práci na téma podpory kompetencí a zavádění supervize do oblasti pomáhajících profesí.

Pracuje v privátní poradenském centru orientovaném na poradenství, mediaci, supervizi a vzdělávání. Zaměřuje se na profesní a osobnostní rozvoj klientů. Komplexní podporu rodiny a náhradní rodinné péče, supervizi (orientovanou hlavně na oblast pomáhajících profesí), posilování kompetencí a celoživotní vzdělávání, rozvoj sociálních dovedností, sebepoznání a rozšiřování lidského potenciálu.