Seminář pro pěstouny OSPOD Slaný

Datum konání: 18. 6. 2018

Čas: 9:00 – 17:00

Místo konání: Městské centrum Grand Slaný

Lektor: Bc. Pavel Kalpakcis

Téma: Jak naučit děti se učit

 


Pavel Kalpakcis

Bc. Pavel Kalpakcis

Vystudoval Pražskou psychoterapeutickou fakultu u doc.MUDr. J.Skály CSc. – diplom a Technickou univerzitu v Liberci – obor speciální pedagogika – etopedie (poruchy chování).
Člen akreditované výcvikové psychoterapeutické skupiny SUR 40.

V průběhu let pracoval v mnoha oborech pomáhajících profesí – v nemocnici, v ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením, v terapeutické komunitě pro drogově závislé.
V současnosti působí jako psychoterapeut a pedagog, lektor v oblasti vzdělávání pedagogů a pracovníků v sociálních službách.

Ve své terapeutické praxi vychází také z LOGOTERAPIE, psychoterapeutické metody, která se snaží pomoci  lidem v těžkých životních situacích. Na toto téma také přednáší. Ve svých přednáškách vychází z osobních zkušeností s klienty, se kterými v průběhu mnoha let pracoval.