Seminář pro pěstouny OSPOD Slaný

ZRUŠENO z důvodu opatření nařízených vládou

Datum konání: 23.10.2020

Čas: 9:00 – 17:00

Místo konání: Městské centrum Grand Slaný

Lektor: Bc. Pavel Kalpakcis

Téma: Psychohygiena osob pečujících, prevence syndromu vyhoření.


 

Tento blok seminářů realizujeme na objednávku pro pěstouny OSPOD Slaný a uvádíme ho zde pouze pro kompletní přehled. Tyto semináře nejsou otevřeny pro pěstouny jiných organizací.

 


Pavel Kalpakcis

Bc. Pavel Kalpakcis

Vystudoval Pražskou psychoterapeutickou fakultu u doc.MUDr. J.Skály CSc. – diplom a Technickou univerzitu v Liberci – obor speciální pedagogika – etopedie (poruchy chování).
Člen akreditované výcvikové psychoterapeutické skupiny SUR 40.

V průběhu let pracoval v mnoha oborech pomáhajících profesí – v nemocnici, v ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením, v terapeutické komunitě pro drogově závislé.
V současnosti působí jako psychoterapeut a pedagog, lektor v oblasti vzdělávání pedagogů a pracovníků v sociálních službách.

Ve své terapeutické praxi vychází také z LOGOTERAPIE, psychoterapeutické metody, která se snaží pomoci  lidem v těžkých životních situacích. Na toto téma také přednáší. Ve svých přednáškách vychází z osobních zkušeností s klienty, se kterými v průběhu mnoha let pracoval.