Seminář pro pěstouny v Ústí na Labem

Datum konání: 24. 3. 2023

Čas: 9 – 15 hod.

Časová dotace: 6 hodin

Cena: 1 800,-/osoba (mimo CPNRP)

Místo konání:Vědecká knihovna, Velká Hradební 3328/45
400 01 Ústí n.L.

Lektor: Mgr. Barbora Oyawale

Téma: Zpracování historie aneb jak ven ze začarovaného kruhu

Anotace:

Díky příběhům můžeme rekonstruovat způsob, jakým se díváme na svět, lidi v něm i sebe. Tam, kde si děti prošly nelehkou životní zkušeností, je vyprávění příběhů přirozenou součástí provázení dětí jejich životem. Rodiče se dozví, jak důsledně a krok za krokem metodu vyprávění příběhů používat v rozhovoru pro prohloubení vztahu s dítětem, pro krátkou zpětnou vazbu, pro podporu či sebepodporu, ale i pro zábavu.

– práce s vhodným a nevhodným tématem v rozhovoru

– jak efektivně naslouchat

– využití kreativních prvků v rozhovoru

– verbální a neverbální komunikace

 

Pěstounům, kteří mají s naší organizací uzavřenou dohodou o výkonu PP, nabízíme několik možností, jak příjemně a smysluplně naplnit 24 hodin povinného vzdělávání!

Semináře jsou otevřeny i pro pěstouny jiných organizací.

_______________________________________________________________________________________________

Lektor:  Mgr. Barbora Oyawale

Speciální pedagog. Pracuje v Pedagogicko psychologické poradněústeckého kraje a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Věnuje se diagnostické, reedukačně terapeutické, konzultační, intervenční a lektorské činnosti.