Seminář pro pěstouny v Ústí nad Labem

Datum konání: 29.5.2020

Časová dotace: 4 hodiny

Cena: 1 100,-/osoba

Místo konání:Vědecká knihovna, Velká Hradební 3328/45
400 01 Ústí n.L.

Lektor: PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D.

Téma: Problematika šikany a kyberšikany, možnosti jejího řešení.

 

Pěstounům, kteří mají s naší organizací uzavřenou dohodou o výkonu PP, nabízíme několik možností, jak příjemně a smysluplně naplnit 24 hodin povinného vzdělávání!

Semináře jsou otevřeny i pro pěstouny jiných organizací.

Lektor PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D.

šik

V roce 2015 získal velký doktorát (Ph.D.) na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a úspěšně obhájil disertační práci na téma podpory kompetencí a zavádění supervize do oblasti pomáhajících profesí.

Pracuje v privátní poradenském centru orientovaném na poradenství, mediaci, supervizi a vzdělávání. Zaměřuje se na profesní a osobnostní rozvoj klientů. Komplexní podporu rodiny a náhradní rodinné péče, supervizi (orientovanou hlavně na oblast pomáhajících profesí), posilování kompetencí a celoživotní vzdělávání, rozvoj sociálních dovedností, sebepoznání a rozšiřování lidského potenciálu.