Seminář pro pěstouny v Ústí nad Labem

Datum konání: 16. 3. 2018

Čas: 9:00 – 13:00

Místo konání: Poradna pro NRP Ústí nad Labem, V Jirchářích 60/6

Lektor: PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D.

Téma: Jak naučit dítě zacházet s penězi (finanční gramotnost dětí a jak ji rozvíjet)

 


šik

V roce 2015 získal velký doktorát (Ph.D.) na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a úspěšně obhájil disertační práci na téma podpory kompetencí a zavádění supervize do oblasti pomáhajících profesí.

Pracuje v privátní poradenském centru orientovaném na poradenství, mediaci, supervizi a vzdělávání. Zaměřuje se na profesní a osobnostní rozvoj klientů. Komplexní podporu rodiny a náhradní rodinné péče, supervizi (orientovanou hlavně na oblast pomáhajících profesí), posilování kompetencí a celoživotní vzdělávání, rozvoj sociálních dovedností, sebepoznání a rozšiřování lidského potenciálu.

 

Děkujeme našim partnerům za podporu