Skupina pro pěstouny a osvojitele – Rumburk

Datum konání: 8.6.2020

Čas: 15:30 – 17:30

Místo konání: Městská knihovna Rumburk

Lektor: Mgr. Jiří Vít

 


P1110060

Psycholog, psycholog s atestací pro zdravotnictví a psychoterapeut

Spolupráce s Centrem

Své služby nabízí Centru od roku 2008. Pracuje jako lektor terapeuticko-vzdělávacích skupinek pro pěstouny a osvojitele v Rumburku. Celá pracovní kariéra je spojená s náhradní rodinnou péči.

Další informace

Vystudoval Univerzitu Karlovu, Filozofickou fakultu

Psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně v Děčíně – diagnostika dětí

Pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii – SUR

Pětiletý výcvik v rodinné terapii v Institutu systemických studií v Praze

Výcvik v telefonické krizové intervenci

Působil v dětském domově v Rumburku.

Nabízí konzultace v situačních nebo i déle trvajících obtížích psychologického rázu, zejména těch, které mohou mít vliv na zhoršující se školní úspěšnost žáků. Může ale poskytnout pomoc i při problémech v rodině, ve vrstevnických vztazích.