ONLINE sobotní seminář pro rodiče s dětmi v NRP

Datum konání: 10. 4. 2021

Čas: 9:00 – 13:00 hod.

Lektor: Ing. Mgr. Marie Nováková

Téma: Neuvědomělá manipulace dítěte a nastavení hranic

Místo konání: Vědecká knihovna, Velká Hradební 3328/45, 400 01 Ústí n.L.

 

 

Ing. Mgr. Marie Nováková –  zkušený pedagog, lektor prevence. Zabýváse zejména oblastí psychologie a pedagogiky zaměřenou na rozvoj mezilidských vztahů, výchovných a rodičovských kompetencí, psychosociálních dovedností. Věnuje se prevenci rizikového chování.