Supervizní setkání pěstounů na přechodnou dobu

Supervizní setkání pěstounů na přechodnou dobu

datum konání: 20. 10. 2021 

čas: 14:30 – 17:30

místo konání: Ústí nad Labem

lektor: PhDr. Marcela Škábová

téma: dle aktuální situace klientů