Víkendový pobyt pro osvojitele_Staré Splavy

Datum konání: 20. – 22. 5. 2022

Místo konání: Penzion Nový Mlýn, Staré Splavy

Lektor: PaedDr. Michael Chytrý

Téma: Sourozenecké konstelace a místo rodičů uvnitř či vně těchto konstelací


chytrý

PaedDr. Michael Chytrý

Působí na poli mezilidských vztahů a komunikace jako lektor, terapeut, speciální pedagog a supervizor.

Spolupráce s CPNRP

Od roku 2007 spolupracuje s Centrem jako lektor odborných vzdělávacích seminářů pro pěstouny a osvojitele. Je velmi oblíbeným lektorem na víkendových pobytech. Centrum též využívá jeho supervizorské služby.

Další informace

Získal svůj doktorát ze speciální pedagogiky a psychologie na Univerzitě Karlově. Kromě toho absolvoval mnoho odborných výcviků a dalších nadstavbových vzdělání v oblasti rodinné terapie a skupinové psychoterapie. Jeho odbornost dokazuje i členství v asociacích, z nichž jmenujme Britskou odbornou společnost pro psychoterapii a rodinnou terapii, či Evropskou asociaci pro supervizi. Působí také jako vedoucí poradny mezilidských vztahů a předseda odborné společnosti SUR o. s. – „Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii“.