Víkendový pobyt pro pěstouny ve Sloupu

Víkendový pobyt pro pěstouny

termín: 17.- 19. 9. 2021

lektor:  Mgr. et Mgr. Vendula Chrástová

místo:  Sloup v Čechách, RS STAP

téma: Výchovné problémy a jejich řešení

 

 

 

Mgr. et Mgr. Vendula Chrástová vystudovala učitelství sociálních a zdravotních předmětů a speciální pedagogiku. Pracovala jako vychovatelka v Centru okamžité péče pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Po studiu nastoupila do střediska výchovné péče v Liberci, kde pracovala jako speciální pedagog, později jako vychovatel. Pracuje jako speciální pedagog a lektor ve středisku výchovné péče v České Lípě.