Víkendový pobyt pro pěstouny_Staré Splavy

termín: 27.-29. 5. 2022

lektor:  Mgr. et Mgr. Vendula Chrástová

místo:  Penzion Nový Mlýn, Staré Splavy

téma:  Zrání a dospívání osobnosti-Puberta – jak komunikovat s dětmi v období dospívání, dohody s dětmi, posouvání hranic, kdy    vyhledat odbornou pomoc, deprese a úzkosti v tomto věku

_____________________________________________________________________________________________

Lektorka Mgr. et Mgr. Vendula Chrástová vystudovala učitelství sociálních a zdravotních předmětů a speciální pedagogiku. Pracovala jako vychovatelka v Centru okamžité péče pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Po studiu nastoupila do střediska výchovné péče v Liberci, kde pracovala jako speciální pedagog, později jako vychovatel. Pracuje jako speciální pedagog a lektor ve středisku výchovné péče v České Lípě.