Vzdělávací skupina pro pěstouny – Ústí n.L.

Datum konání: 25. 4. 2018

Čas: 9:00 – 11:00

Místo konání: Poradna pro NRP, V Jirchářích 60/6, Ústí nad Labem

Lektor: Mgr. Martin Zim

 


Martin_Zim_2

Pracuje jako adiktolog a psychoterapeut s registrací a s výcvikem v dynamicky a hlubině orientované psychoterapii a gestalt terapii.

Spolupráce s CPNRP

Vede vzdělávací skupinu pro pěstouny v Ústí nad Labem. S Centrem spolupracuje od roku 2014 též jako lektor odborných vzdělávacích seminářů.

Další informace

Ve své praxi využívá principy a přístupy obou psychoterapeutických směrů. Dále nabízí v soukromé praxi adiktologické poradenství. Jako adiktolog pracuje v terapeutické komunitě, kde se léčí lidé závislí na návykových látkách. Dále vede skupiny v poradně pro náhradní rodinnou péči. Má 16-ti letou praxi v individuální a skupinové terapii.