Děkujeme za pomoc ❤️

Jsme vděční za všechny, co se i v této nelehké době snaží pomáhat ať už materiálně nebo finančně.

Nedávno jsme zveřejňovali prosbu o pomoc pro naše sociálně nejslabší rodiny, které se v současné době potýkají s nedostatkem základního drogistického zboží. Velký dík patří Římskokatolické farnosti Teplice, jmenovitě paní Marii Doskočilové, která pro nás uspořádala MIMOŘÁDNOU SBÍRKU. Sbírka byla natolik úspěšná, že v nejbližších dnech můžeme rozvézt rodinám, které využívají sociálně aktivizační službu, plný automobil drogerie.

DĚKUJEME, že nám pomáháte ❤️

dar drogerie 2 dar drogerie