Podzimní dražba obrazů pro náhradní rodiny

2. Podzimní dražba obrazů pro náhradní rodiny proběhla on-line a 31.10.2020 byla úspěšně ukončena s výtěžkem 18.600,- Kč 👏

Výtěžek bude určen pro financování aktivit dětí v náhradních rodinách (doučování, volnočasové aktivity dětí, odborné psychologické poradenství).

M O C  D Ě K U J E M E všem, kdo se dražby zúčastnili🙏. Vážíme si toho o to víc, že se konala v nelehkém a zvláštním čase. Jsme rádi, že jste nám ji pomohli uskutečnit.
Děkujeme také dražitelům a samozřejmě i autorům obrazů, které nám pro účely dražby věnovali.