Asistovaný kontakt

  • nabízíme pro rodiny s dětmi v NRP službu asistovaného kontaktu
  • cílem služby je umožnit dítěti setkávání s biologickou rodinou v bezpečném prostředí, podpořit úpravu vztahů v rodině
  • důležitou součástí asistovaného kontaktu je příprava všech zúčastněných a pravidelné vyhodnocování
  • po celou dobu setkání je přítomna sociální pracovnice
  • k asistovanému kontaktu je možné využít prostory Poradny v Litoměřicích a Ústí nad Labem
  • kontaktní osoba: Mgr. Lenka Mašková, maskova@cpnrp.cz, 771 770 310