Naše služby

Odborné poradenství

Komu odborné poradenství poskytujeme či můžeme zprostředkovat:

 • osvojitelé
 • pěstouni, poručníci, osoby v evidenci (nezávisle na tom, zda mají s organizací uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče)
 • zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči
 • ti, kdo vyrůstají či vyrůstali v náhradní rodinné péči
 • ti, kteří se o tematiku náhradní rodinné péče zajímají (studenti, pracovníci jiných organizací, novináři…)

Čeho se odborné poradenství může týkat:

 • zpracování ztráty (odloučení dítěte od rodičů a dalších blízkých osob)
 • navázání bezpečné citové vazby s pečující osobou
 • identita dítěte (vztah k rodičům, svému původu….)
 • vztahy s rodiči a dalšími blízkými osobami (a to i v případě, kdy dítě není s těmito osobami v kontaktu)
 • řešení traumat (práce s následky týrání, zneužívání a dalších zásahů do života dítěte)
 • terapie pro pěstouny
 • proces zprostředkování NRP

Psycholožky poskytující odborné poradenství:

 • Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová , charyparova@cpnrp.cz, 771 770 290
 • Mgr. Lenka Hlavičková, Ph.D., info@cpnrp.cz, 416 533 554
 • PhDr. Mgr. Gabriela Kurzová, info@cpnrp.cz, 416 533 554

Základní poradenství

 • Poradenství v Ústí nad Labem poskytují sociální pracovnice
 • Poradenství v Litoměřicích poskytují sociální pracovnice