Sociálně aktivizační služba

  • je určena náhradním rodinám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace
  • nabízí náhradním rodinám podporu a pomoc při řešení obtížné životní situace
  • nabízí podporu dle potřeb rodiny
  • předchází problémům, které by mohly vést k odebrání dítěte
  • pomáhá zprostředkovat další potřebné kontakty a služby – na lékaře, právníka  atd.

 

Personální zajištění sociálně aktivizační služby:

tři sociální pracovnice, vedoucí služby: Mgr. Marta Doležalová – dolezalova@cpnrp.cz, 771 770 360 – vedoucí sociální pracovnice SAS

Veřejný závazek sociální služby ke shlédnutí ZDE: