Sociálně aktivizační služba

Služba je intenzivní podporou  pro rodiny, které se ocitly v nepříznivé nebo krizové sociální situaci a tuto situaci nedokážou účinně řešit vlastními silami. Pomoc se může týkat oblastí hmotného zabezpečení rodiny, zajištění potřebných dokladů, bydlení, řešení dluhové problematiky, zdravotní péče atd. Služba je určena rodinám s pobytem v Ústeckém kraji. Službu rodinám zprostředovává doprovázející klíčový sociální pracovník.