Sociálně aktivizační služba

 • je určena náhradním rodinám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace
 • nabízí náhradním rodinám podporu a pomoc při řešení obtížné životní situace
 • nabízí podporu dle potřeb rodiny
 • předchází problémům, které by mohly vést k odebrání dítěte
 • pomáhá zprostředkovat další potřebné kontakty a služby – na lékaře, právníka  atd.
 • kontakt: 771 770 360

 

  

Veřejný závazek sociální služby ke shlédnutí ZDE:

Práva uživatelů služby

Každá osoba využívající služby SAS má právo na:

 • ochranu osobní svobody (do té míry, aby nedocházelo k omezení práva a svobody druhých osob, neposkytnout třetí osobě osobní a citlivé údaje s výjimkou OSPOD a Policie ČR)
 • ochranu osobnosti, zejména diskrétní jednání, zachování lidské důstojnosti a úcty
 • ochranu osobního a rodinného života a soukromí rodiny
 • ochranu před diskriminací, předsudky a negativním hodnocením
 • návštěvu Poradny pro NRP, možnost pohybovat se ve společných prostorách Poradny při aktivitách Poradny pro NRP
 • možnost přinášet podněty (písemně, ústně) ke zlepšení kvality poskytované služby, vyjádřit stížnost týkající se kvality nebo způsobu poskytování služeb Poradny pro NRP – jak můžete podat stížnost
 • svobodnou volbu v rozhodování (např. ohledně plánování poskytované služby – jak dlouho, kterou službu, kdy, jak často, způsob řešení nepříznivé situace…)
 • účast na dalších aktivitách Poradny pro NRP
 • právo na rovný přístup bez rozdílu

 Povinnosti uživatelů služby

Každá osoba využívající služeb Sociálně aktivizační služby je povinna dodržovat následující:

 • Aktivně se podílet na řešení své situace.
 • Nevyužívat službu pod vlivem jakýchkoliv omamných látek.
 • Zákaz fyzické agrese a psychického nátlaku (vydírání, šikana).
 • Je zakázáno donášet a užívat v zázemí služby jakékoliv drogy včetně alkoholu.
 • Nulová tolerance ke zbraním

Za nedodržení pravidel může být poskytování služby ukončeno.