Víkendové pobyty pro mládež

  • Tématicky zaměřené tréninkové víkendy pro dospívající – programy pro mládež ve věku 13 -18 let
  • Zaměřené na poznání sebe i druhých
  • Nácvik vhodných modelů chování, zvládání strachu, agrese, smutku, komunikace, budování identity dítěte v NRP (hledání kořenů, vztah k biologickým rodičům) a posilování sebevědomí.
  • Témata programů jsou přizpůsobeny aktuálním potřebám dětí v NRP v období dospívání.
  • Programy vedou odborní lektoři.
  • Cílem je předcházet nežádoucímu chování dospívajících a selhání náhradní rodinné péče
  • Víkendové pobyty pořádáme 2x ročně v některém z rekreačních středisek Ústeckého kraje.
  • V případě Vašeho zájmu se obraťte na vedoucí týmu vzdělávání Kamilu Rackovou – rackova@cpnrp.cz, 606 294 825
IMG_5576