Víkendové pobyty pro rodiny s dětmi

  • Víkendový pobyt pořádáme 4x ročně v některém z rekreačních středisek Ústeckého kraje. Pobyt má část odbornou a část relaxační. Součástí je celodenní sobotní seminář pro rodiny, který vede odborný lektor a zaměřují se na oblast výchovy dítěte v náhradní rodinné péči a posilování vztahů v rodině.
  • Během semináře zajišťujeme program pro děti všech věkových kategorií.
  • Neděle je věnována společnému rodinnému výletu nebo jiné relaxační aktivitě.
  • Rodiny na víkendovém pobytu získají nové důležité informace a posílí tak své výchovné schopnosti. Zároveň je dostatek prostoru pro vzájemné sdílení, popovídání, výměnu zkušeností.
  • Během víkendu se mohou setkat celé rodiny a navázat přátelské vztahy. To má pro rodiny velký význam, protože se ve své roli často cítí osamoceny.
  • Víkend je přínosný i pro zúčastněné děti, protože mohou najít přátele, kteří mají podobné zkušenost a řeší podobné otázky.
  • Fotografie z víkendových pobytů jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.
  • V případě Vašeho zájmu se obraťte na vedoucí týmu vzdělávání Kamilu Rackovou – rackova@cpnrp.cz, 606  294 825
IMG_8573