O nás

Naši lektoři

Rádi bychom Vám představili spolupracující lektory našeho Centra:

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

Charyparová

Lektorka, rodinná terapeutka, psycholog

Spolupráce s CPNRP

Od roku 2015 lektoruje semináře pro doučující, od roku 2016 jim též zajišťuje supervize.

Další informace – ZDE

 

PaedDr. Michael Chytrý

chytrý

Působí na poli mezilidských vztahů a komunikace jako lektor, terapeut, speciální pedagog a supervizor.

Spolupráce s CPNRP

Od roku 2007 spolupracuje s Centrem jako lektor odborných vzdělávacích seminářů pro pěstouny a osvojitele. Je velmi oblíbeným lektorem na víkendových pobytech. Centrum též využívá jeho supervizorské služby.

Další informace – ZDE

 

Mgr. Jakub Kabíček

Výstřižek

Psychoterapeut, supervizor a lektor s dlouholetou praxí

Spolupráce s Centrem

S Centrem pro náhradní rodinnou péči spolupracuje od roku 2015 jako lektor na odborných vzdělávacích seminářích pro pěstouny, vzdělávacích besedách a víkendových pobytech pro rodiny s dětmi v NRP.

Další informace – ZDE

 

Bc. Pavel Kalpakcis

Pavel Kalpakcis
V současnosti působí jako psychoterapeut a pedagog, lektor v oblasti vzdělávání pedagogů a pracovníků v sociálních službách.

Spolupráce s CPNRP

Od roku 2015 lektoruje odborné vzdělávací semináře pro pěstouny a lektor seminářů pro rodiny s dětmi v NRP. Též lektoruje vzdělávání na víkendových pobytech.

Další informace – ZDE

 

Mgr. Lucie Mucalová

mucalová lucie

Pracuje jako terapeutka, koučka, mediátorka a dále se věnuji supervizím v sociální oblasti a individuálnímu a týmovému koučinku v malých firmách.

Spolupráce s CPNRP

Poprvé v roce 2016, lektorka semináře pro rodiny s dětmi.

Další informace – ZDE

 

Ing. Mgr. Marie Nováková

nováková

Zkušený pedagog, lektor Etického fóra ČR. Zabývá se zejména oblastí psychologie a pedagogiky zaměřenou na rozvoj mezilidských vztahů, výchovných a rodičovských kompetencí, psychosociálních dovedností. Působí jako poradce, kouč, zabývá se prevencí rizikového chování.

Spolupráce s CPNRP

Pro Centrum vede osobnostně rozvojové kurzy pro mládež a lektoruje odborné vzdělávací semináře pro pěstouny a osvojitele.  Spolupráci s Centrem navázala na jaře 2012.

Další informace – ZDE

 

Bc. Lenka Ságnerová DIS.

Lenka Ságnerová

Působí jako speciální pedagog, konzultant pro rodiny, jednotlivce a páry.

Spolupráce s CPNRP

S Centrem spolupracuje od roku 2013 jako lektorka vzdělávacích seminářů pro pěstouny a osvojitele. Zároveň lektoruje odborné vzdělávání na víkendových pobytech.

Další informace – ZDE

 

Mgr. Květuše Sluková, PhD.

sluková

Více než 25 let věnuje na různých úrovních služeb problematice rizikových rodičů a rizikových dětí z pohledu pedagogicko-psycho-sociálního. Zaměřuje se mimo jiné na problematiku závislostí, sociální práce, na význam trestu a trestání, nauku o oběti. Poskytuje sociální, mediační a poradenské služby včetně supervize.

Spolupráce s CPNRP

V Centru pro náhradní rodinnou péči působí jako lektorka od roku 2008. Lektoruje odborné vzdělávací semináře pro pěstouny, osvojitele a vzdělávací semináře pro odbornou veřejnost.

Další informace – ZDE

 

PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D.

šik

Supervizor, lektor v oblasti náhradní rodinné péče

Spolupráce s CPNRP

Od roku 2015 lektoruje odborné vzdělávací semináře pro pěstouny.

Další informace – ZDE

 

MUDr. Marie Štětinová

Maruška Štětinová

Pediatr, rodinný psychoterapeut a zkušený dětský psychiatr

Spolupráce s CPNRP

S Centrem spolupracuje od roku 2008. Nyní lektoruje odborné semináře pro pěstouny a vede vzdělávací skupinky pěstounů v Roudnici nad Labem, terapeuticko-vzdělávací smíšenou skupinu pěstounů a osvojitelů v Litoměřicích a vzdělávací skupinu prarodičů v Litoměřicích. Zároveň nabízí služby individuálního odborného poradenství.

Další informace – ZDE

 

Mgr. Jiří Vít

P1110060

Psycholog, psycholog s atestací pro zdravotnictví a psychoterapeut

Spolupráce s Centrem

Své služby nabízí Centru od roku 2008. Pracuje jako lektor terapeuticko-vzdělávacích skupinek pro pěstouny a osvojitele v Rumburku. Celá pracovní kariéra je spojená s náhradní rodinnou péči.

Další informace – ZDE

 

Mgr. Martin Zim

Martin_Zim_2

Pracuje jako adiktolog a psychoterapeut s registrací a s výcvikem v dynamicky a hlubině orientované psychoterapii a gestalt terapii.

Spolupráce s CPNRP

Vede vzdělávací skupinu pro pěstouny v Ústí nad Labem. S Centrem spolupracuje od roku 2014 též jako lektor odborných vzdělávacích seminářů.

Další informace – ZDE

 

Mgr. Tereza Kratochvílová

Tereza Kratochvílová

Pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut, pracuje v nemocnici v ambulanci a jako konziliární psycholog.

Spolupráce s CPNRP

Vede vzdělávací skupinu pro pěstouny v Roudnici nad Labem, s Centrem pro NRP spolupracuje s přestávkami od roku 2010.