Standardy kvality SAS

Poskytování služby SAS se řídí Manuálem sociálně aktivizační služby zpracovaným dle metodického pokynu „Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe“ .

Složky obsahu Manuálu standardů kvality Sociálně aktivizační služby CPNRP, kterými se služba SAS řídí, jsou pečujícím osobám k nahlédnutí na vyžádání.

Manuál obsahuje:

 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
 2. Ochrana práv osob
 3. Jednání se zájemcem o sociální službu
 4. Smlouva o poskytování sociální služby
 5. Individuální plánování průběhu sociální služby
 6. Dokumentace o poskytování sociální služby
 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
 9. Personální a organizační zajištění sociální služby
 10. Profesní rozvoj zaměstnanců
 11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
 12. Informovanost o poskytované sociální službě
 13. Prostředí a podmínky
 14. Nouzové a havarijní situace
 15. Zvyšování kvality sociální služby

 

Aktuální znění Manuálu k realizaci služby je taktéž k dispozici prezenčně na pobočkách CPNRP v Ústí nad Labem a v Litoměřicích