O nás

V oblasti NRP

výkonný orgán státu ve věci sociálně-právní ochrany dítěte

založení Asociace Dítě a Rodina je přirozeným vyústěním spolupráce neziskových organizací s cílem dosáhnout kvalitativního zlepšení systému péče o ohrožené děti

banner2-180x50

z nadačního fondu jsou podporovány neziskové organizace věnující se tématice náhradní rodinné péče

organizace se věnuje celkově tématu náhradní rodinné péče, připravují publikace o náhradní rodinné péči

organizace se věnuje celkově tématu náhradní rodinné péče, připravují publikace o náhradní rodinné péči

 

Další spolupracující instituce na poli náhradní rodinné péče: