Zakládající dokumenty

V této sekci jsou uvedeny jednotlivé dokumenty, které nás opravňují k výkonu naší činnosti.

Níže časová osa působení naší organizace.

  • 2005 – založení Centra
  • 2006 – založena Poradna v Litoměřicích
  • 2008 – získání pověření k výkonu sociálně právní ochrany
  • 2009 – 1. benefiční divadelní festival
  • 2010 – poskytujeme sociální službu Doprovázení
  • 2014 – založena Poradna v Ústí nad Labem
Poradna z vnějšku