O nás

Stížnosti

Kdo může podat stížnost

Uživatelé služeb, zájemci o službu Poradny pro NRP mají možnost podat podněty, připomínky a stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování našich služeb, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi.

K podání stížnosti je oprávněn kdokoli, nejen přímo uživatel služby, ale jakýkoli občan.

Jakým způsobem?

  • Ústní podání

Podněty, připomínky a stížnosti může uživatel podat ústně při jednání s pracovníky, se kterými pravidelně spolupracuje.

Stížnost lze podat také přímo ředitelce organizace (Margita Šantavá, Kréta 158, 411 55 Terezín, e-mail: santava@cpnrp.cz, tel. 731 557 681, 416 533 554).

  • Písemné podání

Podněty, připomínky a stížnosti můžete zaslat písemně na adresu:  Poradna pro NRP, Teplická 1672/3, 412 01 Litoměřice

Poštovní schránka je umístěna vedle vstupních dveří Poradny pro NRP

  • Anonymní podání

Podněty, připomínky a stížnosti lze podat také anonymně do poštovní schránky před Poradnou pro NRP v Litoměřicích.

Na každou oficiálně podanou stížnost bude vypracována písemná odpověď.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti mají uživatelé služby možnost obrátit se na:

  • členy správní rady společnosti CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o.p.s.

(kontakt:  Poradna pro NRP, Teplická 1672/3, 412 01 Litoměřice. Na obálku uvést, že je určena k rukám člena správní rady a jeho jméno a příjmení. Obálka mu bude předána nejpozději do 5 pracovních dnů)

  • nadřízeným orgánem je Krajský úřad Ústeckého kraje (kontakt: Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem – centrum)
  • nezávislým orgánem je Veřejný ochránce práv, jež působí podle zákona č. 349/19, o veřejném ochránci práv (kontakt: Údolní 39, 602 00 Brno)

 

JAK PODAT STÍŽNOST_PODROBNÝ POSTUP – ZDE

JAK PODAT STÍŽNOST_OBRÁZKOVÝ POSTUP – ZDE

FORMULÁŘ NA PODÁNÍ STÍŽNOSTI – ZDE