Pěstounská péče

Pěstounská péče na přechodnou dobu

  • je krátkodobá péče, nejdéle po dobu jednoho roku
  • jedná se o krizový a přechodný přístup
  • význam spočívá v tom, že dítě nemusí přejít do ústavní výchovy
  • je využívaná v případech, kdy je potřeba vyřešit situaci v biologické rodině dítěte
  • je využívaná u dětí, které jdou poté do adoptivní péče
  • je využívaná u dětí, které jdou do dlouhodobé pěstounské péče
  • pěstouni na přechodnou dobu jsou speciálně školeni
deti vikend2