Pěstounská péče

Proces svěření dítěte do pěstounské péče

  • u každého dítěte se nejdříve posuzuje, zda není vhodné k adopci, pokud tomu tak není přichází na řadu pěstounská péče
  • pěstounská péče je vhodná pro ty děti, které mají svou rodinu, ale nemohou v ní z různých důvodů žít
  • pěstounská péče má svůj význam, aby dítě nemuselo žít v ústavní výchově
  • pokud jste již úspěšně zavedeni v evidenci krajského úřadu jako žadatelé, je postup následující
  • na krajském úřadě vybírá poradní sbor nejvhodnější náhradní rodiče
  • v případě, že budete vybráni Vás úřad kontaktuje a budete se moci s dítětem seznámit
kamaradi (3)