Poděkování dárci

Všichni rodiče školopovinných dětí vědí, jak náročné jsou první školní dny, a to včetně zvýšených finančních nákladů. Děkujeme Mgr. Milanovi Čigášovi, který se rozhodl přispět dětem ze sociálně slabých rodin na školní pomůcky. O tom, co jej k tomu vedlo, řekl: „Nikdo nemůže sám vyřešit všechny problémy světa. Ale každý dobrý skutek je důležitý … důležitým příspěvkem ke změnám, po kterých všichni stejně toužíme …“

K tomu není co dodat..děkujeme!