Poděkování

Děkujeme městu Litoměřice za  dezinfekci a ochranné pomůcky, které využijeme pro nezbytnou práci s klienty. Ochranné pomůcky osobně paní ředitelce Margitě Šantavé předali vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Bc. Renáta Jurková a tajemník města Mgr. Milan Čigáš.

Děkujeme!

Město Litoměřice darovalo ochranné pomůcky