• Běžný účet: 35-9706800297/0100


Proč podpořit právě naši organizaci

  • Poskytujeme služby rodinám, které přijaly opuštěné děti a nabídly jim svůj domov.

  • Doprovázíme rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči na jejich cestě s přijatými dětmi od přijetí dítěte až do jeho dospělosti.

  • Podporujeme děti v jejich právu vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí.

  • Vaše pomoc je pomocí dětem, které neměly nejšťastnější start do života.

  • Pomáháte konkrétním dětem, Vaše pomoc je vždy plně využita.

IMG_1847IMG_0196IMG_8633                  Nejen tyto děti Vám děkují :).