POTVRZENÍ O DARU

Finanční podpora CPNRP s využitím daňového zvýhodnění

Hodnotu finančního daru poskytnutého naší organizaci je možno za zdaňovací období (tj. kalendářní rok) odečíst od daňového základu a tím snížit daň z příjmu.

Fyzické osoby: úhrnná hodnota darů musí činit alespoň 2 % ze základu daně  nebo být ve výši alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (viz § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění).

Právnické osoby: hodnota daru musí přesáhnout alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (viz § 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění).

Poskytnutí daru musí poplatník (dárce) prokázat. Pokud chcete této možnosti využít a požadujete potvrzení o poskytnutí daru, prosím kontaktujte nás na emailu: ekonom@cpnrp.cz.