Víkendové pobyty pro náhradní rodiny – září 2021

V září jsme v Centru měli hodně hodně napilno. Kromě benefičních akcí pro veřejnost jsme připravili a zrealizovali dva víkendové pobyty pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. První víkendový pobyt pro osvojitelské rodiny se uskutečnil ve dnech 10.-12.9.2021 ve Starých Splavech. Pro rodiče přednášela PhDr. Veronika Figediová na téma „Sebedůvěra a sebepodpora dětí“.  Děti si užily volnočasové hry v přírodě s Bezva partou a v neděli všichni společně plavbu lodí po Máchově jezeře. Zúčastnilo se 23 rodičů a 23 dětí.

Hned další víkend, 17.-19.9.2021, se uskutečnil víkendový pobyt pro pěstounské rodiny s dětmi. Zatímco si děti užívaly indiánské hry s Bezva partou, pěstouni s Mgr. Věrou Chrástovou probírali, jak na „Výchovné problémy a jejich řešení“. V neděli proběhl společný workshop na zajímavé téma sebeobrany – Šest vteřin k úniku – s panem Radkem Krejčíkem. Zúčastnilo se  23 dospělých a 28 dětí.

Děkujeme všem za skvěle strávený společný čas a budeme se těšit na příště.