Zhodnocení projektu – ,,Jak obstát v životě.´´

V sobotu 1.12.2018 se skupina mládežníků zúčastnila závěrečné únikové hry v Terezíně, jako zakončení čtyřletého volně navazujícího projektu. (3 roky práce s dětmi a mladými – doprovázení v období dospívání, čtvrtý rok vypracování výstupů a metodiky – aktuálně probíhá).

Program byl zaměřen na doprovázení dospívajících, kteří opouštějí náhradní péči a vstupují do života.

Během tří let prošlo projektem 16 dospívajících dětí. Probíhal formou jednodenních nebo víkendových lektorovaných rozvojových aktivit. Lektoři projektu: Ing. Mgr. Marie Nováková, ing. Marek Novák.

Cílovou skupinou projektu byly děti a mládež 13 (4) – 18 let.

Cílem projektu bylo posílení sociálních kompetencí s cílem vytvářet stabilní a plnohodnotné vztahy, připravenost na reálný samostatný život a schopnost obstát v něm.

Projekt se zaměřil na posílení osobnosti dítěte, mladého člověka a jeho schopnost obstát v životě. Vycházel z faktorů, které působí preventivně v oblasti prevence rizikového chování (RCHD). Byl zaměřen zejména na poznání sebe, akceptaci svých silných a slabých stránek osobnosti, sebe motivaci, přijetí reality života (včetně náhradní rodinné péče), posilování vůle a na osvojení dovedností, postojů, které umožňují začlenit se do společnosti a vytvářet plnohodnotné vztahy s vrstevníky, v rodině současné popř. budoucí (v souvislosti s prevencí negativního trans generačního přenosu).

Sami účastníci projekt hodnotí jako prospěšný a projevili lítost nad tím, že je již u konce.

Děkujeme za podporu Nadaci Sírius, která nám umožnila tento projekt realizovat a doufáme, že se nám do budoucna podaří, zejména finančně, tento projekt ještě opakovat.

 

mláděžníci (3)