VEŘEJNÁ SBÍRKA

30. 9. 2018 jsme ukončili další tříleté období veřejné sbírky, kterou pořádáme již od roku 2008. Účelem sbírky je podpora rodin s dětmi v NRP. Výtěžek sbírky nás mile překvapil a potěšil. Dárci v průběhu tohoto období přispěli do sbírky celkovou částkou 89.780 korun.

Darované prostředky jsme použili v souladu s povoleným účelem sbírky, konkrétně na: doučování dětí, sportovní a tvořivé vybavení a dětské aktivity na víkendových pobytech pro rodiny s dětmi, volnočasové aktivity v rámci Dětských klubů, psychoterapii a odbornou pomoc pro rodiny s dětmi v NRP.

Konečné vyúčtování sbírky bylo zkontrolováno Krajským úřadem Ústeckého kraje a nebyly shledány žádné nedostatky. Aktuálně čekáme na nabití právní moci vydaného protokolu o kontrole a následně budeme žádat o povolení navazující sbírky.

Vám všem, kteří jste přispěli, moc děkujeme za štědrost a důvěru.