Naši dárci rok 2014

  • Projekt Poradna pro NRP je financován z dotace MPSV v oblasti podpory rodiny
  • Projekt Sociální služba „Doprovázení“ je financována z dotace MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory sociálních služeb pro rok 2014 a z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Programu na podporu rodiny
   
  • Projekt „Poradna pro náhradní rodinnou péči“ je realizován s finanční podporou Lafarge Cement, a.s.
  • Projekt „Podpůrné a rozvojové programy pro děti v NRP“ je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.
  • Projekt „Podpůrné a rozvojové programy pro rodiny s dětmi v NRP“ je realizován s podporou Nadačního fondu J & T
  • Projekt „Podpůrné a rozvojové programy pro rodiny s dětmi v NRP“ je realizován s podporou Nadace Agrofert
  • Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi a volnočasové programy pro děti v náhradní rodinné péči jsou realizovány s podporou Nadačního fondu Veolia
Děkujeme Vám!