Standardy kvality SPOD

Poskytování činností organizace na základě pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí se řídí Standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí:

Standard č. 1            Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Standard č. 2            Ochrana práv a chráněných zájmů

Standard č. 3            Prostředí a podmínky

Standard č. 4            Informovanost o výkonu SPO a činnosti pověřené osoby

Standard č. 5            Podpora přirozeného sociálního prostředí

Standard č. 6            Personální zabezpečení

Standard č. 7            Přijímání a zaškolování zaměstnanců

Standard č. 8            Profesní rozvoj zaměstnanců

Standard č. 9            Pracovní postupy pověřené osoby

Standard č. 10          Dohoda o výkonu pěstounské péče

Standard č. 11          Předávání informací

Standard č. 12          Změna situace

Standard č. 13          Dokumentace o výkonu SPO

Standard č. 14          Vyřizování a podávání stížností

Standard č. 15          Rizikové, havarijní a nouzové situace

Standard č. 16          Zvyšování kvality výkonu SPO

Standardy kvality jsou pečujícím osobám k nahlédnutí na vyžádání. Jejich aktuální znění je také k dispozici na pobočkách Poradny pro NRP v Ústí nad Labem a v Litoměřicích.