Základní informace o náhradní rodinné péči

Náhradní rodinná péče (NRP) je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své původní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí. Náhradní rodinná péče se v Česku uskutečňuje v těchto formách: