Naši dárci rok 2020

Děkujeme za podporu:

mpsv rodina
 • Projekt „Poradna pro náhradní rodinnou péči“ je realizován s finanční podporou Lafarge Cement, a.s.
Logo LC
 • Projekt Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je spolufinancován Evropskou unií v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území  Ústeckého kraje, termín realizace 1.4.2017-31.12.2020
Logo OPZ barevné mpsv
 • Projekt Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi podpořili také Město Litoměřice a Statutární město Ústí nad Labem
znak mesta Ltm logo město ústí nad labem
 • Projekt Doučování dětí v rodinách podpořilo Statutární město Ústí nad Labem
logo město ústí nad labem
 • Projekt Doučování a volnočasové aktivity pro děti v náhradních rodinách je finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2020
albert
logo kuře 2016
 • Projekty „Volnočasové programy pro děti v náhradních rodinné péči“ a „Víkendové pobyty pro náhradní rodiny“ jsou podpořeny Nadačním fondem Severočeská voda
logo severočeská voda
 • Projekty Psychologické poradenství pro prarodiče, kteří se sami starají o svá vnoučata nebo pravnoučata, dlouhodobé terapie pro rodiny s dětmi v NRP v obtížné situaci a Doučování dětí v náhradních rodinách jsou podporovány  Nadací Terezy Maxové dětem.
 • Projekt Doučování dětí je podpořen v rámci Grantového řízení ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem. Děkujeme.
NTM A (1)
 • Sociálně aktivizační služba  je podpořena v rámci projektu Podpora sociálních služeb 2020  Ústeckým krajem
podporil_UK_logo_svisle_MODRE_CMYK

 

 • Projekt „Společně on-line“ byl podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“
 • Děkujeme za příspěvek, z kterého jsme pořídili mobilní telefony  pro sociální pracovnice a notebooky k zapůjčení do rodin pro distanční výuku dětí.
VDV-logo
 • Projekt „Doučování dětí v NRP“ byl podpořen z grantové výzvy PEPCO Czech Republic, s.r.o. „Více pro děti…každý den“
logo PEPCO web
 • Projekt „Restart služeb pro děti v náhradních rodinách“ byl podpořen v rámci programu „Globus Lepší svět 2020“
Globus lepší svět
 • Projekt „Máš na to – doučování dětí v náhradních rodinách“ se umísna třetím místě ve veřejném hlasování a získal 10 000,- Kč z Nadačního fondu Tesco
dárkový šek TESCO
 • Firma Decci servis s.r.o. člen skupiny FVE CZECH podporuje projekt Doučování dětí. Děkujeme!

 

 • Česká podnikatelská pojišťovna , a.s. pomáhá dětem v náhradní rodinné péči. Děkujeme!
CPP_4c

 

Materiální a jiné dary:

 • Potravinová banka Praha a SK
potravinová banka
 • V roce 2019 naše Centrum uzavřelo partnerskou smlouvu o vzájemné spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou Ústí nad Labem. Děkujeme za podporu a možnost využití prostor ke konání našich akcí pro rodiny s dětmi.
SVKUL_negativ_jednobarevne
 • Další dárci:

DĚKUJEME…