Odborné poradenství

Komu odborné poradenství poskytujeme či můžeme zprostředkovat:

 • dětem, které vyrůstají či vyrůstaly v náhradní rodinné péči(pěstounská péče nebo adopce)
 • biologickým dětem, které vyrůstají nebo vyrůstaly nebo v rodinách, které pečují o další děti  v NRP

Čeho se odborné poradenství může týkat:

 • identita dítěte (vztah k rodičům, svému původu….)
 • vztahy s rodiči a dalšími blízkými osobami (a to i v případě, kdy dítě není s těmito osobami v kontaktu)
 • školní a výchovné potíže, vztahy s vrstevníky
 • řešení traumat (práce s následky týrání, zneužívání a dalších zásahů do života dítěte)
 • rodinná i individuání terapie, playterapie

Odborníci poskytující odborné poradenství:

 • Mgr. Věra Doušová;  terapeut@cpnrp.cz, 416 533 554
 • MUDr. Marie Štětinová;  info@cpnrp.cz, 416 533 554
 • PhDr. Mgr. Gabriela Kurzová;  info@cpnrp.cz, 416 533 554

 

Základní poradenství pro osvojitele

 • v Ústí nad Labem a Litoměřicích poskytuje ředitelka centra Margita Šantavá a koordinátor programů pro osvojitele a vedoucí vzdělávání Charlota Kočí