Vzdělávání pěstounů

Pomáháme pěstounům naplnit jejich povinnost vzdělávání v rozsahu 24 hodin za rok.

Klíčový pracovník společně s pěstouny zjišťuje, jaká témata vzdělávání by pro pěstouna byla zajímavá a přínosná pro péči o svěřené dítě. Společně vytvářejí vzdělávací plán, který obsahuje již konkrétní možnosti, jakým způsobem vzdělávání naplnit. Klíčový pracovník pak pěstounům zasílá pozvánky na vzdělávání, pomáhá jim s výběrem i přihlášením a sleduje naplňování povinnosti vzdělávání.

Nabídka vzdělávacích aktivit naší organizace je široká a každý pěstoun si tak vybere vzdělávání, které pro něho bude zajímavé, užitečné a dostupné.

Pořádáme vzdělávací semináře ve všední dny i v sobotu, víkendové pobyty se semináři a workshopy i vzdělávání v malých skupinách. Pěstouni mají možnost doplnit si vzdělávání také individuální formou (např. četbou). Pěstouni se také mohou zúčastnit vzdělávacích seminářů pořádaných jinými organizacemi. Při víkendovém vzdělávání zajišťujeme program pro děti.

Vzdělávací aktivity se snažíme přizpůsobit potřebám pěstounů a jejich životním zkušenostem. Některé vzdělávací skupiny a víkendové pobyty jsou např. určeny příbuzenským pěstounům, jiné zase dlouhodobým.

 

IMG_1744