GDPR

Vyjádření k nakládání s osobními údaji v rámci CPNRP o.p.s.

V souvislosti s nařízením EU 2016/679 (GDPR) byla v rámci CPNRP o.p.s. provedena analýza shody interních zásad a opatření závazných pro nakládání s osobními údaji, které byly vyhodnoceny jako vyhovující a plně v souladu s uvedeným nařízením. Zásady nakládání s osobními údaji a interní směrnice jsou součástí řízené dokumentace CPNRP o.p.s. a oprávněným žadatelům jsou k dispozici k nahlédnutí v hlavní pobočce CPNRP o.p.s., Teplická 3, 412 01 Litoměřice. K případné komunikaci a dotazům týkajících se problematiky GDPR můžete rovněž využít vyhrazenou e-mailovou adresu gdpr@cpnrp.cz.