Doučování

 • Služba doučování dětí v náhradní rodinné péči je součástí komplexního programu pro osvojitelské a pěstounské rodiny.
 • letáček doučování web  letáček doučování web 2
 • Je určena dětem v  NRP z Ústeckého kraje
 • Je vhodná pro děti od první třídy až do ukončení střední školy nebo učebního oboru
 • Doučování probíhá přímo v rodině dítěte, doučující navštěvuje dítě 1-2x týdně po 2-3 hodinách (podle potřeb dítěte)

 • Doučující pomáhá dítěti s přípravou do školy a s pochopením probírané látky
 • Pro malé děti a pro děti s mentálním postižením se do doučování počítají i aktivity, které rozvíjejí jejich dovednosti (malování, kreslení, jemná motorika, trénování barev, tvarů, hry rozvíjející paměť a logické myšlení)
 • Služba je pro rodinu zdarma, rodina hradí případné náklady doučujícího při dojíždění za rodinou
 • Služba doučování je vždy individuální – každému dítěti ušitá na míru
 • Bližší informace o službě Vám podá koordinátorka služby doučování Mgr. Dagmar Petrželková nebo vaše klíčová sociální pracovnice
 • Kontakt na koordinátorku doučování: doucovani@cpnrp.cz ; tel: 771 770 490

Pokud máte zájem stát se doučujícím, vyplňte následující dotazník:

MÁM ZÁJEM DOUČOVAT