Facilitace PK

Případovou konferenci lze využívat jako jeden z nástrojů pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči, případně jinými osobami zodpovědnými za výchovu dítěte (např. pěstouny), dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol a školských zařízení, zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob, orgánů policie, státních zástupců, atd.

Cílem je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte.

Případová konference je i povinnou náležitostí před podáním návrhu k soudu podle § 14 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. v situaci, kdy se jedná o nařízení ústavní výchovy nebo omezení/zbavení rodičovské odpovědnosti).

Centrum pro NRP, o.p.s. nabízí facilitaci případových konferencí za cenu 800,- Kč za hodinu + dopravu 8,- Kč/km.

 V případě zájmu se obraťte na:

Margitu Šantavou, tel. 731 402 414, santava@cpnrp.cz

Facilitátorka je absolventkou akreditovaného výcviku facilitace a pracuje dle následujících zásad (metodika organizace Rozum a Cit):

  • koncept nezávislého facilitátora (nezná předem situaci rodiny, není zaujatý)
  • orientace na budoucnost a na řešení (na úvod se nepředstavuje celý případ, co bylo, to bylo)
  • rovnost účastníků
  • zletilý klient musí být vždy přítomen
  • maximální počet účastníků je 12, včetně facilitátora a zapisovatele (výjimky jsou možné po individuální domluvě)